Τα VF Laser Clinics υλοποιούν μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών, με στόχο την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Εκτός λοιπόν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ, προχωρούμε και σε μια ακόμη συνεργασία με το EY Club.

Οι κορυφαίοι φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα αναγνωρίζουν την αξιοπιστία της κάρτας υγείας EY Club, προσφέροντας καθημερινά ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους κατόχους της.

Στρατηγικοί συνεργάτες της κάρτας υγείας EY Club, είναι οι μεγαλύτεροι ιατρικοί όμιλοι στην Ελλάδα, ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ VF LASER CLINICS, Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.