VF Laser Clinics - Θεραπείες Τριχόπτωσης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Στην τριχόπτωση δεν υπάρχει μια θεραπεία που να ταιριάζει σε όλους. Ανάλογα με τη φύση και τα αίτια του προβλήματος, η αντιμετώπιση είναι κάθε φορά εξατομικευμένη.

Υπάρχουν πολλών ειδών θεραπείες, οι οποίες συχνά συνδυάζονται έτσι ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Αυτό συμβαίνει γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχουν περισσότεροι από ένας στόχοι, όπως η παύση της τριχόπτωσης, η ενδυνάμωση των τριχοθυλακίων, η διέγερση της τοπικής μικροκυκλοφορίας, κα.

Στα VF Laser Clinics επιλέγουμε την κατάλληλη προσέγγιση αντιμετώπισης της τριχόπτωσης, εξετάζοντας ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων, που σχετίζονται τόσο με τις αιτίες και το είδος του προβλήματος, όσο και με ατομικά κριτήρια.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε στα VF Laser Clinics, είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι σε ότι αφορά την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα, αντιμετωπίζουμε την τριχόπτωση με ιατροφαρμακευτική αγωγή, με τη μεταμόσχευση μαλλίων, και με τη θεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταμόσχευση μαλλιών (με ή χωρίς ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή), διαθέτουμε σπάνια και πολυετή εμπειρία 30 χρόνων στις πλέον εξελιγμένες επιστημονικά μεθόδους, κάτι που αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν, οι οποίοι απέκτησαν ξανά γερά, πυκνά και υγιή μαλλιά.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών (ΜΜ) αποτελεί μια άριστη μέθοδο για τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται, αφού εξασφαλίζει σίγουρα και μόνιμα αποτελέσματα.

Στα VF Laser Clinics έχοντας μεγάλη εξειδίκευση και πείρα, επιτυγχάνουμε εγγυημένα μόνιμα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας εξελιγμένες επιστημονικές μεθόδους μεταμόσχευσης μαλλιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορείτε να βρείτε εδώ .

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που ενδείκνυται ένας προσεκτικά ελεγχόμενος συνδυασμός ιατροφαρμακευτικής αγωγής και Μεταμόσχευσης Μαλλιών, πάντοτε υπό την επίβλεψη ενός ιατρού ειδικευμένου στην αποκατάσταση μαλλιών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη χρήση των φαρµακευτικών ουσιών Finasteride και Minoxidil, σε συνδυασµό µε τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, σε μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά.

μεταμοσχευση μαλλιων

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ιατροφαρμακευτική αποκατάσταση των μαλλιών αποτελεί μια ενδεδειγμένη προσέγγιση για ορισμένα είδη τριχόπτωσης. Ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης που οφείλεται στην ανδρογενετική αλωπεκία, δύο φαρμακευτικές αγωγές αποκατάστασης μαλλιών έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς:
• Το Finasteride (Φιναστερίδη, εμπορική ονομασία Propecia), χορηγούμενη από το στόμα σε μορφή χαπιού.
• Το Minoxidil (Μινοξιδίλη, εμπορική ονομασία Regaine) τοπικής εφαρμογής, σε μορφή λοσιόν ή αφρού.
Μετά από εκτενείς κλινικές δοκιμές, αποδείχτηκε ότι και οι δύο ουσίες είναι αποτελεσματικές στην επιβράδυνση της τριχόπτωσης που οφείλεται στην ανδρογενετική αλωπεκία, στα περισσότερα άτομα που τις χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ σε κάποια από αυτά τα άτομα προκαλούν και διέγερση νέας τριχοφυΐας. Η ανταπόκριση ποικίλει από άτομο σε άτομο, και δεν είναι προβλέψιμη πριν το άτομο λάβει την αγωγή, αφού απαιτούνται τουλάχιστον 4-6 μήνες συνεχούς χρήσης για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα.

Η παρακολούθηση του αποτελέσματος γίνεται στο κέντρο μας με το φωτοτριχόγραμμα – με τη βοήθεια ενός αναλυτικού αρχείου που διατηρούμε – που είναι η εγγύηση για το καλύτερο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος.

ΑΥΤΟΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η θεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, στοχεύει μέσω των αυτόλογων αυξητικών παραγόντων, στην επαναλειτουργία των φθαρμένων τριχοθυλακίων.

Επί της ουσίας, λαμβάνουμε μια μικρή ποσότητα αίματος, και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τους αυξητικούς παράγοντες που παράγουν τα αιμοπετάλια, αφού τα έχουμε ενεργοποιήσει μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φυγοκέντρηση.

Οι αυξητικοί παράγοντες έχουν ισχυρές επανορθωτικές και αναπλαστικές ιδιότητες, γι’ αυτό και συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των τριχοθυλακίων.

Η θεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντεςείναι μια φυσική και εντελώς ακίνδυνη θεραπεία υπό 2 βασικές προϋποθέσεις:

  • να μην ανήκετε σε κάποια από τις λίγες περιπτώσεις για τις οποίες η θεραπεία αντενδείκνυται, και
  • η λήψη και η επεξεργασία του αίματος να γίνεται από επιστημονικά κέντρα που διαθέτουν την απαραίτητη ιατρική τεχνογνωσία και τηρούν αυστηρά τις ιατρικές οδηγίες.