Στα VF Laser Clinics, εφαρμόζουμε 2 εξελιγμένες μεθόδους λιποαναρρόφησης (τη SMART LIPO™ και την Παλμική), με τις οποίες εξασφαλίζουμε θεαματικά και μόνιμα αποτελέσματα, επαναφέροντας τη συμμετρία στις σωματικές αναλογίες!

Η επαναστατική, σχεδόν ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ μέθοδος SMART LIPO™ , βασίζεται στον μοναδικό συνδυασμό της λιποαναρρόφησης και του laser. Με τη βοήθεια του ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ μηχανήματος Laser Λιπογλυπτικής SMART LIPO™ που αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (εγκεκριμένο από το FDA) διαλύουμε οριστικά το λίπος στην προβληματική περιοχή με εξαιρετική ακρίβεια, χωρίς να επηρεάζονται οι πλησίον ιστοί.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΙΠΟΥΣ, προτιμάται η μέθοδος της Παλμικής Λιποαναρρόφησης. Η Παλμική Λιποαναρρόφηση είναι μια καινοτόμος μέθοδος που πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα με μία λεπτή παλλόμενη κάνουλα να διεισδύει ανάμεσα στους ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η λεπτομερής διάλυση και αφαίρεση (αναρρόφηση) μεγάλων ποσοτήτων λίπους, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SMART LIPO

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα.
 • Oμοιογενής αφαίρεση του λίπους.
 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.
 • Οι οπές είναι μικροσκοπικές και δεν απαιτούνται ράμματα.
 • Αποφυγή κακώσεων στους ιστούς.
 • Ανώδυνη μέθοδος που δεν απαιτεί γενική αναισθησία.
 • Παράλληλη αντιμετώπιση και της κυτταρίτιδας – όψης φλοιού πορτοκαλιού.
 • Λόγω της εφαρμογής του Laser παράγεται κολλαγόνο και έτσι επιτυγχάνεται σύσφιξη του δέρματος.
 • Ιδανική για την ακριβή στόχευση του λίπους σε σημεία που δεν προσεγγίζονται με την κλασσική λιποαναρρόφηση.
 • Πολύ σύντομος χρόνος αποθεραπείας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδίως στις περιπτώσεις που χρειάζεται να αφαιρεθούν μεγάλες ποσότητες λίπους.
 • Oμοιογενής αφαίρεση του λίπους.
 • Οι οπές είναι μικροσκοπικές και δεν απαιτούνται ράμματα.
 • Αποφυγή των κακώσεων στους ιστούς, και ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών οιδημάτων και μωλώπων.
 • Σχετικά ανώδυνη μέθοδος που δεν απαιτεί γενική αναισθησία.
 • Ιδανική και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Το μηχάνημα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας.
 • Σύντομος χρόνος αποθεραπείας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :