Στόχος της καθιέρωσης της 26η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Αντισύλληψης, είναι η υπενθύμιση του δικαιώματος που έχουν όλες οι γυναίκες, να μπορούν να  επιλέγουν τη  χρονική στιγμή που θα αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδί.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, κάθε χρόνο υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 75 εκατομμύρια ανεπιθύμητες κυήσεις. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιούνται 45 εκατομμύρια εκτρώσεις, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 40% γίνεται σε συνθήκες που δεν πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.

Σε ότι αφορά τη λήψη αντισυλληπτικών μέτρων, η πλέον δημοφιλής και ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης είναι η χρήση του προφυλακτικού, μιας που όχι μόνο συμβάλλει στην αποφυγή των ανεπιθύμητων κυήσεων, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει προστασία από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΝΜ).