Η κρυολιπόλυση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μη χειρουργική διαδικασία για τη μείωση του υποδόριου λίπους, η οποία χρησιμοποιεί την ελεγχόμενη ψύξη για την επιλεκτική καταστροφή των κυττάρων του λίπους.

Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στην υψηλότερη ευαισθησία των λιποκυττάρων στο κρύο, σε σύγκριση με άλλα κύτταρα.

Το 2010, η κρυολιπόλυση έλαβε την εγκριση του FDA (Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ). Έκτοτε, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου για τη μείωση του πάχους του στρώματος του λίπους χωρίς οποιαδήποτε φυσική βλάβη στον ιστό περιφερείας, αποδείχθηκε κλινικά σε ανεξάρτητες σημαίνουσες μελέτες.

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση 15 ιατρικών ερευνών έδειξε ότι:

  • σε όλους τους αθενείς επήλθε μεγάλη μείωση στο πάχος του στρώματος του λίπους χωρίς καμία ουλή ή βλάβη στους περιβάλλοντες ιστούς,
  • το συντριπτικό ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε ικανοποιημένο με τη διαδικασία.

Επιπλέον, οι έρευνες κατέδειξαν ότι η χρήση κρυολιπόλυσης για τη θεραπεία των εσωτερικών εξογκωμάτων λίπους, μπορεί να είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε άτομα και των δύο φύλων.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την Κρυολιπόλυση: http://laserclinics.gr/kryolipolysi-topiko-lipos/

 

Ιατρική Βιβλιογραφία:

1. Zelickson BD, Burns AJ, Kilmer SL. Cryolipolysis for safe and effective inner thigh fat reduction. 2015;47(2):120–7.
2. Kennedy J, Verne S, Griffith R, Falto-Aizpurua L, Nouri K. Non-invasive subcutaneous fat reduction: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Sep;29(9):1679–88. doi: 10.1111/jdv.12994. [PubMed] [Cross Ref]
3. Avram MM, Harry RS. Cryolipolysis™ for subcutaneous fat layer reduction. Laser surg med. 2009;41(10):703–8. doi: 10.1002/lsm.20864. [PubMed] [Cross Ref]
4. Klein KB, Zelickson B, Riopelle JG, Okamoto E, Bachelor EP, Harry RS, et al. Non-invasive cryolipolysis for subcutaneous fat reduction does not affect serum lipid levels or liver function tests. Lasers Surg Med. 2009;41(10):785–90. doi: 10.1002/lsm.20850.
5. Manstein D, Laubach H, Watanabe K, Farinelli W, Zurakowski D, Anderson RR. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal. Lasers Surg Med. 2008;40(9):595–604. doi: 10.1002/lsm.20719.
6. Avram MM, Harry RS. Cryolipolysis™ for subcutaneous fat layer reduction. Laser surg med. 2009;41(10):703–8. doi: 10.1002/lsm.20864.
7. Krueger N, Mai SV, Luebberding S, Sadick NS. Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014;7:201–5. doi: 10.2147/CCID.S44371
8. Dover JA, Burns J, Coleman S, Fitzpatrick R, Garden J, Goldberg D. A prospective clinical study of noninvasive cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction-interim report of available subject data Lasers in surgery and medicine. Hoboken: John wiley and Sons; 2009.
9. Coleman SR, Sachdeva K, Egbert BM, Preciado J, Allison J. Clinical efficacy of noninvasive cryolipolysis and its effects on peripheral nerves. Aesthetic Plast Surg. 2009;33(4):482–8. doi: 10.1007/s00266-008-9286-8.
10. Zelickson BD, Burns AJ, Kilmer SL. Cryolipolysis for safe and effective inner thigh fat reduction. 2015;47(2):120–7.
11. Boey GE, Wasilenchuk JL. Fat reduction in the inner thigh using a prototype cryolipolysis applicator. Dermatol Surg. 2014;40(9):1004–9. doi: 10.1097/01.DSS.0000452628.99209.4f. [
12. Bernstein EF, Bloom JD, Basilavecchio LD, Plugis JM. Non-invasive fat reduction of the flanks using a new cryolipolysis applicator and overlapping, two-cycle treatments. Lasers Surg Med. 2014;46(10):731–5. doi: 10.1002/lsm.22302.
13. Carruthers J, Stevens WG, Carruthers A, Humphrey S. Cryolipolysis and skin tightening. Dermatol Surg. 2014;40 Suppl 12:S184–9. doi: 10.1097/DSS.0000000000000229
14. Bernstein EF. Longitudinal evaluation of cryolipolysis efficacy: two case studies. J Cosmet Dermatol. 2013;12(2):149–52. doi: 10.1111/jocd.12036
15. Kennedy J, Verne S, Griffith R, Falto-Aizpurua L, Nouri K. Non-invasive subcutaneous fat reduction: a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Sep;29(9):1679–88. doi: 10.1111/jdv.12994.