Θέλω να απαλλαγώ από το τοπικό πάχος, αλλά δεν ξέρω ποια μέθοδος κάνει για μένα..

Αποτελεί ένα συχνό δίλημμα, μιας και τόσο η Κρυολιπόλυση όσο και η Λιποαναρρόφηση Smart Lipo παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη μείωση του τοπικού λίπους. Επειδή όμως κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες, εμείς σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 2 ιατρικών μεθόδων,  ώστε να αντιληφθείτε τι ταιριάζει καλύτερα στη δική σας περίπτωση:

ΚΡΥΟΛΙΠΟΛΥΣΗ

 • Εξαιρετικά Αποτελέσματα, που είναι πλήρως ορατά σε βάθος χρόνου 1-3 μηνών.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης αρκετής ποσότητας λίπους, όχι όμως της μέγιστης δυνατής ανά περίπτωση.
 • Στόχευση και σμίλευση σχετικά επικεντρωμένων περιοχών.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες μη χειρουργικές τεχνικές.
 • Μη επεμβατική.
 • Ασφαλής μέθοδος.
 • Σε 1 συνεδρία.
 • Χωρίς χρόνο αποθεραπείας.
 • Ιδιαίτερα οικονομική.
Δείτε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα, άμεσα ορατά.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης της μέγιστης δυνατής ποσότητας λίπους ανά κάθε περίπτωση (Αφαιρείται το 70%-80% του λίπους).
 • Σμίλευση και μεγάλων περιοχών του σώματος.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες χειρουργικές τεχνικές.
 • Ελάχιστα επεμβατική (μικρή οπή).
 • Σε 1 συνεδρία.
 • Ασφαλής μέθοδος.
 • Απαιτείται λίγος χρόνος αποθεραπείας.
 • Σαφώς μεγαλύτερο κόστος.
Δείτε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας