Θέλετε να απαλλαγείτε από το επίμονο τοπικό πάχος, αλλά δεν ξέρετε ποια μέθοδος σας ταιριάζει;

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 2 καλύτερων ιατρικών μεθόδων, της Κρυολιπόλυσης και της Λιποαναρρόφησης Smart Lipo, ώστε να δείτε τι ταιριάζει καλύτερα στη δική σας περίπτωση:

ΚΡΥΟΛΙΠΟΛΥΣΗ

 • Εξαιρετικά Αποτελέσματα, που είναι πλήρως ορατά σε βάθος χρόνου 1-3 μηνών.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης αρκετής ποσότητας λίπους αλλά όχι της μέγιστης ανά κάθε περίπτωση.
 • Σμίλευση πιο επικεντρωμένων περιοχών.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες μη χειρουργικές τεχνικές.
 • Μη επεμβατική.
 • Ασφαλής μέθοδος.
 • Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας.
 • Πολύ μικρό κόστος.
Δείτε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

 • Εξαιρετικά Αποτελέσματα, Άμεσα Ορατά.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης της μέγιστης δυνατής ποσότητας λίπους ανά κάθε περίπτωση (Αφαιρείται το 70%-80% του λίπους).
 • Σμίλευση μεγάλων περιοχών του σώματος.
 • Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες χειρουργικές τεχνικές.
 • Ελαφρά επεμβατική.
 • Ασφαλής μέθοδος.
 • Απαιτείται λίγος χρόνος αποθεραπείας.
 • Σαφώς μεγαλύτερο κόστος.
Δείτε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας