ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Αναλόγα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς, χρησιμοποιείται κάθε φορά ένας εξατομικευμένος συνδυασμός μεθόδων, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, το ταχύτερο δυνατό!

Στο «…………», όλοι οι ιατροί και φυσικοθεραπευτές είναι ειδικευμένοι στις πλέον σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης, για την ΤΑΧΕΙΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αντιμετώπιση πάσης φύσης μυοσκελετικών, νευρολογικών, λεμφικών, και ειδικών ορθοπεδικών προβλημάτων.

Αναλυτικά, στο Κέντρο μας εφαρμόζουμε τις ακόλουθες τεχνικές φυσικοθεραπείας:

 • Μέθοδος Mc Kenzie: Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται σε προγράμματα ειδικών ασκήσεων και στοχεύει στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων μηχανικής αιτιολογίας, όπως η οσφυαλγία.
 • Μέθοδος Mulligan: Χειροπρακτική τεχνική (manual therapy) που συνδυάζει την κινητοποίηση με θεραπευτικούς χειρισμούς, με στόχο την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών πόνων και την αποκατάσταση της λειτουργίας των αρθρώσεων.
 • Μέθοδος Maitland: Στοχεύει στην κινητοποίηση των περιφερικών αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, ενώ χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία νευροδυναμικών προβλημάτων, για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, κ.α.
 • Μέθοδος NDT-Bobath: Αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο κινησιοθεραπείας, που ενδείκνυται για περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκές δυσλειτουργίες.
 • Μέθοδος PNF: Η μέθοδος PNF ή αλλιώς Ιδιοδεκτική Νευρομυική Διευκόλυνση, αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες του νευρομυϊκού μηχανισμού σχετιζόμενες με νευρολογικά, ορθοπεδικά και τραυματιολογικά προβλήματα.
 • Μέθοδος Kaltenborn: Η συγκεκριμένη χειροπρακτική μέθοδος, αποσκοπεί στην αποκατάσταση των παθήσεων ή κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Τrigger Point Therapy: Η συγκεκριμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε εξειδικευμένες τεχνικές πιεσοθεραπείας, με στόχο τη μυϊκή χαλάρωση και την άμεση αναλγητική δράση.
 • Kinesio Taping: Η θεραπεία κινησιοεπίδεσης με ελαστική ταινία, βασίζεται στην εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας από υποαλλεργικό υλικό στις περιοχές που βρίσκονται οι τραυματισμένοι ιστοί, με στόχο την επίσπευση της φυσιολογικής επουλωτικής διαδικασίας.
 • Μέθοδοι Λεμφικής Παροχέτευσης: Βασίζονται σε μια σειρά τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των οιδημάτων, μέσω της ενεργοποίησης του λεμφικού συστήματος.
 • TRX / Record (Terapi Master) System: Τεχνικές φυσικοθεραπείας που βασίζονται σε ειδικές ασκήσεις αντίστασης με ιμάντες, για την αποκατάσταση κακώσεων.
 • Clinical Pilates: Θεραπευτικές ασκήσεις κινητικού ελέγχου με στόχο τη βελτίωση της κίνησης και της μυοσκελετικής λειτουργίας, καθώς και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης γενικότερα.
 • Τεχνικές μάλαξης εγκύων: Πρόγραμμα εξειδικευμένων τεχνικών που προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και παράλληλα λειτουργεί προληπτικά, συμβάλλοντας θετικά στην έκβαση της εγκυμοσύνης.
 • Βack School Program: Ειδικό πρόγραμμα κινησιοθεραπείας για άτομα με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο εκπαιδεύει τον άνθρωπο στην διαχείριση των κινήσεων, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής του.
 • Άλλες Μέθοδοι: Στα πλαίσια της ορθής φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, εφαρμόζουμε κατά περίπτωση ειδικές μεθόδους όπως Clinical Neurodynamics, τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων, κ.α.